Aanbod van Centrum Vector

Aanbod naar individu en omgeving

Na een intakegesprek wordt een plan van aanpak afgesproken. In de loop van de behandeling wordt dit aanbod verder verfijnd en geëvalueerd.


Aanbod naar professionelen