Multidisciplinair team

Wij zijn een dynamische en multidisciplinaire praktijk. Met verschillende hulpverleners vormen wij één team en werken we continu samen om professionele en kwalitatieve zorg te bieden. In het hulpverleningstraject van uw kind is één hulpverlener hoofdverantwoordelijke voor de zorg en fungeert ook als aanspreekfiguur. Maak kennis met ons team:DR. VAN LINGEN CLAUDIA

Kinder- en jeugdpsychiater / psychotherapeut

Dr. C. van Lingen studeerde af in 1999 aan de KU Leuven als geneesheer-specialist in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Zij genoot ook een opleiding tot familie- en systeemtherapeut. Ze is tevens coördinator van Centrum Vector.

secretariaat@centrumvector.be
Tel: 014 32 68 13


DR. MOLS DIETLINDE

Kinder- en jeugdpsychiater

Dr. Dietlinde Mols rondde haar opleiding tot Kinder- en Jeugdpsychiater af aan de KU Leuven in 2020. Ze volgt momenteel een postgraduaatopleiding tot relatie- en gezinstherapeut.

secretariaat@centrumvector.be
Tel: 014 32 68 13


SASKIA HELSEN

Kinder- en jeugdpsycholoog / psychotherapeut

Saskia studeerde af in 2007 aan de KU Leuven als Master in de klinische psychologie, kind, jeugd en gezin. Zij genoot ook een opleiding tot oplossingsgericht psychotherapeut. Ze is tevens werkzaam als psycholoog op een dienst kinder- en jeugdpsychiatrie.

saskia@centrumvector.be
Tel: 0491 64 36 28


ANNIE VANDEWEYER

Psychotherapeut

Annie studeerde af in 1975 aan de Sociale Hogeschool te Heverlee als bachelor in het maatschappelijk werk. Zij genoot ook een opleiding tot systeemtheoretisch psychotherapeut en ouderbegeleider- opvoedingsondersteuning.

annie@centrumvector.be
Tel: 0496 86 70 48


LEEN BAEYENS

Kinder- en jeugdpsycholoog / psychotherapeut

Leen studeerde af in 2007 aan de Universiteit Gent als Master in de klinische psychologie. Zij genoot ook een opleiding tot contextueel psychotherapeut. Ze is tevens werkzaam als psycholoog in een dienst voor pleegzorg.

leen@centrumvector.be
Tel: 0494 20 01 39


KRIS VANHOOF

Psycholoog / psychotherapeut

Kris studeerde af in 1997 aan de KU Leuven als Master in de seksuologie en in 1993 aan de Universiteit Gent als Master in de klinische psychologie. Hij genoot ook een opleiding tot relatie- en gezinstherapeut. Hij is tevens werkzaam als psycholoog in de bijzondere jeugdzorg en als therapeut in een groepspraktijk.

kris@centrumvector.be
Tel: 0499 37 73 27


AN SUYKERBUYK

Psychologe

An studeerde in 2016 af aan de KU Leuven als Master in de klinische psychologie. Zij genoot ook een opleiding tot relatie-, geziens- en systeemtherapeut. Ze werkt eveneens als pedagogisch stafmedewerker binnen de kinderopvang.

an@centrumvector.be
Tel: 0470 05 12 59


KAAT SWINNEN

Psycholoog

Kaat studeerde in 2020 af aan de KU Leuven als Master in de klinische psychologie, optie kinderen en adolescenten. Momenteel volgt zij ook nog een opleiding in de cliëntgerichte psychotherapie voor kinderen en jongeren.

kaat@centrumvector.be
Tel: 0456 30 00 38


BABS VERSTRAELEN

Pedagoge

Babs studeerde in 2005 af als graduaat in de orthopedagogie. Zij volgde een postgraduaat in autismespectrumstoornissen en de opleiding Brain Blocks. Zij is tevens werkzaam als leerlingbegeleider in het buitengewoon secundair onderwijs.

babs@centrumvector.be
Tel: 0472 80 27 97


SVEN CAERS

Auti-coach - gezinsbegeleider - contextbegeleider

Sven studeerde in 2005 af als gegradueerde in de orthopedagogie. In 2021 is hij geslaagd voor de 2-jarige postgraduaat-opleiding tot Auti-Coach aan de PXL in Hasselt. Sven is eveneens werkzaam sinds 2005 als leefgroep begeleider in een voorziening voor mensen met een mentale beperking in combinatie met een gedragsproblematiek, al dan niet met autisme, waar hij deels ook als gezinsbegeleider/auti-coach werkt.

sven@centrumvector.be
Tel: 0473 70 23 54


TINNE BOLLEN

Psycholoog

Tinne studeerde in 2021 af aan de KU Leuven als Master in de klinische psychologie, optie kinderen en adolescenten.

tinne@centrumvector.be
Tel: 0491 10 58 18


DIEN KOKKE

Kinder- en jongerenpsycholoog

Dien studeerde in 2022 af aan de KU Leuven als Master in de klinische psychologie, optie kinderen en adolescenten.

dien@centrumvector.be
Tel: 0470 63 52 14


TINNE VANUYTEN

Kleuterjuf

Tinne studeerde in 2009 af als kleuterjuf aan de KH Leuven. Verder volgde ze een banaba bijzonder onderwijs, een kindercoach opleiding en een opleiding individueel emotionele begeleiding. Momenteel is ze werkzaam als kleuterjuf.

tinne.vanuytven@centrumvector.be
Tel: 0486 35 83 10


LOTTE SMOLDERS

Auticoach - ergotherapeute

Lotte studeerde in 2010 af als bachelor in de ergotherapie. In juni 2022 behaalde zij de postgraduaat autisme en (rand)normale begaafdheid aan de UCLL in Diepenbeek. Daarnaast is zij ook ervaringsdeskundige.

lotte@centrumvector.be
Tel: 0456 25 11 63


SOFIE VAN DYCK

School- en pedagogisch psychologe

Sofie studeerde in 2017 af aan de lerarenopleiding van Thomas More. In 2019 rondde zij de opleiding Toegepaste Psychologie af met afstudeerrichting school- en pedagogische psychologie. Verder volgde ze een postgraduaat Autismespectrumstoornissen aan de UCLL. Momenteel is ze ook werkzaam als onderwijsondersteuner voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

sofie@centrumvector.be
Tel: 0478 64 95 31


Lisa Cools

Logopedische

Lisa studeerde in 2018 af aan de KU Leuven als master in de logopedische wetenschappen. In 2019 besloot ze zich te specialiseren in stotteren. In 2020 behaalde ze haar postgraduaat aan het Centrum voor Informatie, Onderzoek en Opleiding over Stotteren. Naast stotteren behandelt Lisa ook leer-, spraak- en taalproblemen.

lisa_vector@outlook.be
Tel: 0471 07 37 00


Marthe Van Hoof

Kinder kinesitherapeut

Marthe studeerde in 2021 af als master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, afstudeervariant pediatrie aan UHasselt. Na de basisopleiding volgde zij nog een postgraduaat pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen (Bobath). Verder kan je bij haar terecht voor: ontwikkelingsstimulatie van baby's en kleuters, neuromotorische revalidatie/Bobath-therapie, ademhalingskinesitherapie (acute infectie of chronische aandoening baby of kind) & psychomotorische therapie.

kinderkinemarthe@gmail.com
Tel: 0478 28 85 28


Pieter Caeyers

Kinder kinesitherapeut

Pieter studeerde in 2021 af als master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, afstudeervariant pediatrie aan UHasselt. Na de basisopleiding volgde hij nog een postgraduaat pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen (Bobath). Verder kan je bij hem terecht voor: ontwikkelingsstimulatie van baby's en kleuters, neuromotorische revalidatie/Bobath-therapie, ademhalingskinesitherapie (acute infectie of chronische aandoening baby of kind) & psychomotorische therapie.

kinderkinepieter@gmail.com
Tel: 0479 87 60 86


Loes Smets

Orthopedagoog / gezins- en contextbegeleider

Loes studeerde af in 2011 als Bachelor Orthopedagogie aan de KH Limburg. Loes is eveneens werkzaam als gezins- en contextbegeleider binnen de mobiele werking van een dienst voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Momenteel participeert Loes ook aan een proeftuin Transitieleeftijd binnen de Geestelijke Gezondheidszorg waarvoor ze ook een opleiding volgt in het systemisch werken met jongvolwassenen.

loes@centrumvector.be
Tel: 0491/86 84 56