Multidisciplinair team

Wij zijn een dynamische en multidisciplinaire praktijk. Met verschillende hulpverleners vormen wij één team en werken we continu samen om professionele en kwalitatieve zorg te bieden. In het hulpverleningstraject van uw kind is één hulpverlener hoofdverantwoordelijke voor de zorg en fungeert ook als aanspreekfiguur. Maak kennis met ons team:DR. VAN LINGEN CLAUDIA

Kinder- en jeugdpsychiater / psychotherapeut

Dr. C. van Lingen studeerde af in 1999 aan de KU Leuven als geneesheer-specialist in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Zij genoot ook een opleiding tot familie- en systeemtherapeut. Ze is tevens coördinator van Centrum Vector.

claudiavanlingen@centrumvector.be
Tel: 014 32 68 13


SASKIA HELSEN

Kinder- en jeugdpsycholoog / psychotherapeut

Saskia studeerde af in 2007 aan de KU Leuven als Master in de klinische psychologie, kind, jeugd en gezin. Zij genoot ook een opleiding tot oplossingsgericht psychotherapeut. Ze is tevens werkzaam als psycholoog op een dienst kinder- en jeugdpsychiatrie.

saskia@centrumvector.be
Tel: 0494 92 55 99


MICHELLE VANDEN BOER

Kinder- en jeugdpsycholoog / psychotherapeut

Michelle studeerde af in 2004 aan de KU Leuven als Master in de klinische psychologie, kind, jeugd en gezin. Zij genoot ook een opleiding tot psychodynamisch kindertherapeut en een specialisatie in autismespectrumstoornissen Ze is tevens werkzaam als psycholoog in een algemeen ziekenhuis.

michelle@centrumvector.be
Tel: 0492 61 09 29


ANNIE VANDEWEYER

Psychotherapeut

Annie studeerde af in 1975 aan de Sociale Hogeschool te Heverlee als bachelor in het maatschappelijk werk. Zij genoot ook een opleiding tot systeemtheoretisch psychotherapeut en ouderbegeleider- opvoedingsondersteuning.

annie@centrumvector.be
Tel: 0496 86 70 48


LEEN BAEYENS

Kinder- en jeugdpsycholoog / psychotherapeut

Leen studeerde af in 2007 aan de Universiteit Gent als Master in de klinische psychologie. Zij genoot ook een opleiding tot contextueel psychotherapeut. Ze is tevens werkzaam als psycholoog in een dienst voor pleegzorg.

leen@centrumvector.be
Tel: 0494 20 01 39


INEZ SUFFELEERS

Psycholoog

Inez studeerde af in 2016 aan de KU Leuven als Master in de klinische psychologie, optie kinderen en adolescenten. Zij volgde ook een postgraduaat rond autismespectrumstoornissen. Zij is tevens werkzaam als thuisbegeleidster.

inez.centrumvector@gmail.com
Tel: 0489 95 46 69


KRIS VANHOOF

Psycholoog / psychotherapeut

Kris studeerde af in 1997 aan de KU Leuven als Master in de seksuologie en in 1993 aan de Universiteit Gent als Master in de klinische psychologie. Hij genoot ook een opleiding tot relatie- en gezinstherapeut. Hij is tevens werkzaam als psycholoog in de bijzondere jeugdzorg en als therapeut in een groepspraktijk.

kris@centrumvector.be
Tel: 0499 37 73 27


INGE SCHIETECATTE

Psycholoog

Inge studeerde in 2010 af aan de UGent als Doctor in de klinische psychologie. Ze specialiseerde zich in autismespectrumstoornissen. Inge is tevens werkzaam als beleidsmedewerker in een organisatie voor buitengewoon onderwijs en zorg.

ingeschietecatte@hotmail.com
Tel: 0498 13 52 71


LOTTE STEVENS

Psycholoog

Lotte Stevens studeerde af in 2016 aan de KU Leuven als Master in de klinische psychologie, kind, jeugd en gezin. Ze is tevens werkzaam als psycholoog op een dienst voor kinder- en jeugdpsychiatrie.

lotte@centrumvector.be
Tel: 0496 74 36 43


ANTHE WYNEN

Pedagoog / psychotherapeut

Anthe studeerde af in 2014 aan de UGent als master in de pedagogische wetenschappen, orthopedagogiek. Ze genoot een opleiding tot 'Rots en Water'-trainer en volgt momenteel een opleiding tot psychothearapeut in de Interactionele Vormgeving. Ze is tevens werkzaam als vormingswerker bij Arktos vzw.

anthe.centrumvector@gmail.com
Tel: 0494 62 90 58


LOTTE CEUTERICK

Kinder- en jeugdpsycholoog

Lotte studeerde in 2017 af aan de KU Leuven als Master in de klinische psychologie, optie kinderen en adolescenten. Momenteel volgt zij ook nog een opleiding in de schoolpsychologie

lotteceuterick@hotmail.com
Tel: 0497 14 06 48


SANDRA TIMMERMANS

Psychologe / psychotherapeut

Sandra studeerde in 2000 af aan de KULeuven als licentiaat in de klinische psychologie, optie volwassen. Zij volgde ook een opleiding systeemtherapie. Zij is eveneens werkzaam in een volwassenteam van een Centrum Geestelijke Gezondheidzorg.

sandratimmermans@outlook.be
Tel: 0484 98 91 13


SIEN BAETEN

Psychologe

Sien studeerde in 2018 af aan de KU Leuven als Master in de klinische psychologie, optie volwassenen. Ze is tevens werkzaam als gezinscoach in de bijzondere jeugdzorg.

baeten.sien1@gmail.com
Tel: 0470 36 54 31


AN SUYKERBUYK

Psychologe

An studeerde af in 2016 aan de KU Leuven als Master in de klinische psychologie, kind, jeugd en gezin.

ansuykerbuyk.psychologe@gmail.com
Tel: 0470 05 12 59


DRIES DE BIE

Psycholoog

Dries studeerde in 2018 af aan de KU Leuven als Master in de klinische psychologie, optie kinderen en adolescenten.

debiedries2@gmail.com
Tel: 0494 75 44 65


BABS VERSTRAELEN

Psychologe

Babs studeerde in 2005 af als graduaat in de orthopedagogie. Zij volgde een postgraduaat in autismespectrumstoornissen en de opleiding Brain Blocks. Zij is tevens werkzaam als leerlingbegeleider in het buitengewoon secundair onderwijs.

babsverstraelen@gmail.com
Tel: 0472 80 27 97


ANNELIES HOUBEN

Kinder- en Jeugdpsycholoog

Annelies studeerde in 2005 af aan de KU Leuven als Licentiaat in de Psychologie, Schoolpsychologie. Het daaropvolgend academiejaar bekwaamde ze zich tevens in de Klinische Psychologie: kind, jeugdige en gezin. Sinds september 2017 volgt zij de vierjarige postgraduaatsopleiding in de relatie-, gezins- en systeempsychotherapie (KU Leuven).

annelies.centrumvector@outlook.com
Tel: 0468 58 39 53