Tarieven van Centrum Vector

Psycholoog / Psychotherapeut


In België is de uitoefening van de klinische psychologie en van de psychotherapie nog niet wettelijk geregeld. Dit betekent dat de onkosten voor therapeutische gesprekken bij psychologen en pedagogen niet worden betaald door de Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeits- Verzekering (RIZIV).Voor jongeren onder de 18 jaar is wel een gedeeltelijke terugbetaling mogelijk bij sommige ziekenfondsen. U kan dit navragen bij uw eigen ziekenfonds. Gezien we een zelfstandig gevestigde groepspraktijk zijn en niet werken op basis van subsidies, kunnen we geen vermindering toepassen van onze bovenstaande tarieven. Indien onze tarieven financieel niet haalbaar zijn, kan u eventueel terecht in een CGG (Centrum Geestelijke Gezondheidszorg).

Kinder-en jeugdpsychiater (geneesheer-specialist):

De kinderpsychiater binnen ons centrum werkt geconventioneerd d.w.z. dat voor consultaties bij de arts steeds de tarieven van het nationaal akkoord geneesheren-ziekenfondsen (RIZIV) toegepast worden.

ANNULEREN VAN EEN AFSPRAAK
Als u niet op een afspraak kan komen, dient u indien mogelijk minimaal 24u op voorhand de therapeut op zijn/haar persoonlijke GSM te verwittigen.
NB: voor een laattijdig geannuleerde afspraak kan de therapeut een bedrag aanrekenen.