Nuttige informatie

Vector is een praktijk voor psychotherapie en psychiatrie. Onze praktijk ondersteunt kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar met emotionele en gedragsmoeilijkheden. Daarnaast is er een aanbod voor (jong)volwassenen, zowel voor individuen als voor koppels.

Binnen ons centrum werken we multidisciplinair. Dit wil zeggen dat we met verschillende hulpverleners in team samenwerken.

We starten steeds met een kennismakingsgesprek bij de therapeut en/of psychiater en werken een zorgtraject uit waarbij verschillende aspecten aan bod kunnen komen.team aanbod tarieven vacatures